Spring til indhold

Indberette regnskab for sidste år og ansøge om støtte for næste år

 • af

Kære Tangospirer, (28005)

Vigtig Information: Det er nu muligt for jeres forening, at aflægge regnskab og indberette oplysninger for 2021. Det vil være muligt at aflægge regnskab frem til fristen den 1. juni 2022 kl. 23:59. I skal aflægge regnskab fordi jeres forening har modtaget medlems- og/eller lokaletilskud fra Københavns Kommune i 2021. Husk at overholde fristen, da det ellers vil få økonomiske konsekvenser foreningen (se nederst i denne mail under punktet ”Konsekvenser ved for sen indberetning”).

Her indberetter I jeres regnskabsmateriale

For at få adgang til indberetningsformularen, hvor I aflægger regnskabsmateriale, skal I klikke på nedenstående link. Linket er unikt og gælder kun for jeres forening. Gem denne mail med nedenstående link, så I senere har mulighed for at få adgang.

Klik her for at gå til indberetningsformularen (åbner link i nyt vindue) Oplever du problemer med at tilgå linket, kontakt Folkeoplysning (kontaktinformation står sidst i mailen).

Dette skal I indberette i forbindelse med regnskabsaflæggelsen:

 • De faktiske medlemstal for 2021.
 • De faktisk lokaleudgifter for 2021, hvis I har modtaget lokaletilskud i 2021.
 • Det gennemsnitlige indbetalte kontingent/anden deltagerbetaling for 2021.
 • Tjekskema fra revisor.
 • Årsregnskab for 2021, indeholdende:
 • Bestyrelseserklæring om overholdelse af tilskudsvilkårene,
 • Revisionspåtegning,
 • Oplysninger om anvendt regnskabspraksis,
 • Resultatopgørelse, og
 • Balance.
 • Tilskudsansøgning for 2023, hvis I ønsker at søge om tilskud for det kommende år.
 • Årsregnskab for 2021 til offentliggørelse.
 • Protokollat, hvis det samlede bevilgede tilskud i 2021 var over 500.000 kr.

Vær opmærksom på, at der er bestemte krav til de enkelte punkter i ovenstående – særligt årsregnskabet, der skal følge kravene i Regnskabs- og revisionsinstruksen. På vores hjemmeside finder du alt relevant information og skemamateriale vedr. regnskabsaflæggelsen. Her er linket: Regnskabssiden.

Tilskudsansøgning for år 2023

I kan uploade en underskrevet tilskudsansøgning for 2023, hvis I ønsker at søge om tilskud for det kommende år. Tilskudsansøgningen, der skal underskrives af den samlede bestyrelse samt revisor, kan downloades via Regnskabssiden eller inde på selve indberetningsformularen. Ønsker I ikke at søge om tilskud for år 2023, kan I fravælge dette undervejs i indberetningen.

Ansøgning om hyttetilskud for år 2023 kan angives under ”Lokaletilskud leje af fremmede hytter/lejrpladser” med oplysning om forventede lejeudgifter og samlede antal døgn for næste år.

Konsekvenser ved for sen indberetning

Afleveres materialet efter fristen den 1. juni 2022, mister foreningen to måneders tilskud det kommende år. Afleveres materialet ikke inden den 1. september 2022, skal hele tilskuddet for 2021 tilbagebetales og foreningen sættes under skærpet tilsyn. Læs mere om konsekvenserne ved for sen aflæggelse af regnskab i Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København pkt. 4.9.

Med venlig hilsen
Peder Stig Andersen og Snorre Mørch
Folkeoplysning
_________________________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Gyldenløvesgade 15, 4. tv
1600 København V
Tlf.: 33663366
E-mail Foreninger@kk.dk
EAN 5798009780515

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *